I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giúp học sinh:
- Nhận biết hình dáng, đặc điểm màu sắc vẻ đẹp một số con vật nuôi trong nhà.
- Biết cách vẽ con vật quen thuộc.
- Vẽ được hình và vẽ màu một con vật theo ý thích.
* HS khá, giỏi: Vẽ được con vật có đặc điểm riêng.
* GDBVMT: giúp hs biết được mối quan hệ mật thiết của con người và động vật từ đó các em phải yêu thương và có ý thức bảo vệ các loài động vật.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án.
- Một số tranh ảnh con gà, con mèo, con thỏ
- Một vài tranh vẽ các con vật.
- Hình hướng dẫn cách vẽ.