Giáo án soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng, trọn bộ 35 tuần, có cả chương trình buổi chiều.