Lời Mở Đầu
Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi những người tham gia k inh doanh phải nhanh chóng tiếp cận với những thay đổi và cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Mỗi biến động của thị trường đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nghành kinh doanh nói chung và kinh doanh thuốc nói riêng, Bởi thuốc cũng chỉ là một loại hàng hoá như tất cả các loại hàng hoá khác được bầy bán trên thị trường nên hoạt động kinh doanh thuốc cũng phải tuân theo quy luật cạnh tranh của thị trường để tồn tại và phát triển. Hơn bao giờ hết thuốc là một trong những yêu cầu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nên việc cung cấp đầy đủ về số lượng là trách nhiệm của nghành y tế nói chung, trong đó các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, nhà thuốc, hiệu thuốc đóng vai trò quan trọng, Cũng từ đó đòi hỏi mỗi bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, nhà thuốc, hiệu thuốc phải có kiến thức, có đủ trình độ chuyên môn để cung ứng và tư vấn, đáp ứng các yêu cầu của nhân dân. Nhận biết được tầm quan trọng đó sau một thời gian thực tập bổ ích tại Trạm Y Tế Phường 8 – Quận Phú Nhuận, em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

MỤC LỤC

PHẦN 1 GỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1./Tên đơn vị và địa chỉ đơn thực tập 8
1.2/.Nhiệm vụ quy mô tổ chức 8
1.3/.Chỉ tiêu , kế koạch và thành tích hoạt động 9
1. 3.1./Công tác dược 9
1. 3.2/.Các chỉ tiêu :
* Vệ sinh an toàn thực phẩm 9
* Tiêm chủng mở rộng 9
* Chương trình vệ sinh ngoại cảnh 9
* Chương trình kế hoạch hóa gia đình 9
* Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng 9
* Công tác khám chữa bệnh và kết hợp điều trị đông tây y 10
* Chương trình phòng chống Vitamin A 10
* Công tác phòng chống Lao, Phong. 10
*Chương trình phòng chống bướu cổ 10
*Công tác phòng chống HIV/AIDS 10
*Công tác phòng chống sốt xuất huyết 11
1.3.3./ Kế hoạch 12
1. 3.4/. Thành tích 12
1.4./ Chức năng và nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp tại cơ sở 12
PHẦN 2 KẾT QUẢ THỰC TẬP 13
2. 1/ Kế hoạch cung ứng thuốc và kinh phí mua thuốc 13
2. 1.1/.Dự trù , xuất nhập , nhập và tồn thuốc 13
2. 1.2./Các loại sổ sách 16
2.2/.Sắp xếp , trình bày quy trình cấp thuốc 17
2.2.1/ các loại thuốc cấp cứu 17
2.2.2/ Thuốc các chương trình y tế khác (chương trình và tên thuốc ) 22
2. 2.3./Sắp xếp và trình bày thuốc 24
2.2.4/Sắp xếp thuốc 24
2.2.5/Trình bày thuốc 24
2.2.6/.Quy trình cấp phát thuốc 26
2.3.Tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn 26
2.4.Theo dõi thống kê hiện tượng phản ứng có hại của thuốc 27
3.1.Đơn thuốc tại trạm y tế 27
4.1.Vườn thuốc nam 34
PHẦN 3. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 44
3.1.Kết luận 44
3.2.Kiến nghị 44