Soạn : /2010.
Giảng: /2010.
Tiết 108: Nghị luận về một vấn đề
tư tưởng đạo lí

A. Mục tiêu cần đạt:
- Giúp H/s biết làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo đức.
- Rèn kĩ năng : Nhận diện, rèn luyện kĩ năng viết 1 văn bản nghị luận xã hội về vấn đề tư tưởng, đạo lý.
B. Chuẩn bị:
- Thầy: hệ thống câu hỏi và bài tập.
- Trò: đọc và tìm hiểu trước sgk.
C.Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
* Hoạt động 1: Khởi động:
1- Tổ chức: ổn định và sĩ số.
2- Kiểm tra: Thế nào là Nghị luận về 1 sự việc, hiện tượng, đời sống ? Những nội dung chính cần có ( bố cục) của 1 bài nghị luận đời sống ?
3- Bài mới: Giới thiệu bài
* Hoạt động 2: