Tiết 102
Ngày soạn: 7/3/2011
Luyện tập
xây dựng và trình bày luận điểm

A.mục tiêu cần đạt:
I.chuẩn kiến thức kỷ năng:
1.Kiến thức :
-Cách xây dựng và trình bày luận điểm theo phương pháp diễndịch, quy nạp. Vận dụng trình bày luận điểm trong 1 bài văn nghị luận.
2.Kỷ năng:
-Nhận biết sâu hơn về luận điểm.
-Tìm các luận cứ, trình bày thuần thục hơn.
3.Thái độ:
- Yêu thích văn nghị luận.
.Nâng cao mở rộng:
b Chuẩn bị
+Giáo viên: Soạn bài, ghi ví dụ mục 2 vào bảng phụ
+Học sinh: Chuẩn bị bài theo mục I ở nhà

c.Phương pháp và kiến thức dạy học
Tìm hiểu ví dụ-Phân tích
1. ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : Kết hợp luyện tập
3. Bài mới.