Giới thiệu bệnh viện


“Lương y như từ mẫu” đó là năm chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu dành tặng cho cán bộ nhân viên ngành Y- Dược. Đây là lời dạy, lời nhắc nhở về lương tâm của người thầy thuốc, là một trong hai nghề luôn được nhân dân coi trọng và được tôn làm thầy.
Kết hợp giữa việc học và hành, giữa lý thuyết và thực tiễn, thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình học tập để trở thành một dược sỹ trong tương lai. Bệnh Viện 198 Bộ Công An là một đơn vị có nhiệm vụ then chốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ,đây là một vị tri thuận lợi về giao thông góp phần không nhỏ độ đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Cùng với đội ngũ cán bộ , công nhân viên giàu kinh nghiệm ,giàu nhiệt huyết , vừa hồng vừa chuyên về hệ thống khoa , phòng ,cơ sở vật chất kiên cố khang trang .Hàng năm bệnh viện đã khám và chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân ,đáp ứng được phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân
Bên cạnh các khoa ,phòng điều trị lâm sàng thì khoa Dược là một vị trí quan trọng với chuyên môn nhiêm vụ hậu cần cho ngành y tế nói chung và phân phối thuốc tân dược ,đông dược ,hóa chất , dụng cụ y tế
Khoa dược bệnh viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ,đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về thuốc men ,y cụ , y tế phục vụ cho điều trị nội ngoại trú , góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dânNội dung thực tập

1: Nắm được chức năng ,nhiệm vụ ,tổ chức cung ứng thuốc của khoa dược và nhiệm vụ cụ thể của người dược sỹ trung cấp pha chế hoặc cấp phát
a : Chức năng
- Căn cứ vào vị trí được xác định khoa dược có chức năng giúp giám đốc bệnh viện
- Thực hiện công tác chuyên môn về dược nghiên cứu khoa học tham hia huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ
- Quản lý thuốc men hóa chất ,y cụ và các chế độ chuyên môn về dược trong toàn bênh viện
-Tổng hợp nghiên cứu và đề xuất các vấn đề công tác Dược theo phương pháp của ngành và yêu cầu điều trị
b : Nhiệm vụ
- Căn cứ và phương hướng nhiệm vụ của ngành, chỉ tiêu kế hoạch của bênh viện và dự trì của các khoa phòng chuyên môn và lập kế hoạch phát triển công tác dược và kế hoạch nhu cầu dự trữ thuốc men ,hóa chất y cụ để phục vụ cho công tác phòng và điều trị nghiên cứu ,khoa học và đào tạo cán bộ bệnh viện
► Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng khoa
- Mỗi cán bộ công nhân viên trong khoa dược đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
- Kiểm tra đôn đốc cán bộ nhân viên trong khoa dược thực hiện tốt các quy định về y đức làm theo lời dạy của Bác Hồ “ Lương y như tử mẫu”
- Thực hiện an toàn tuyệt đối trong công tác cấp phát thuốc cũng như trong pha chế
- Đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên trong khoa dược đều phải thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy chế ,chế độ của ngành
- Đối với bộ phận thống kê hải chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công tác thống kê ,sổ sách bảo cáo chính xác tình hình xuất – nhập thuốc ,y cụ ,hóa chất .cho toàn bệnh viện một cách chính xác và kịp thời
- Đối với bộ phận kế toán : hàng ngày phải có nhiệm vụ thống kê báo cáo với y cụ và ban giám đốc về số lượng xuất nhập –tồn hàng tháng ,quý .Phải báo cáo rõ ràng lượng thuốc xuất nhập trong định mức cũng như ngoài định mức của bệnh viện đa khoa
- Các thông tin y tế về hoạt động chuyên môn kỹ thuật của trung tâm y tế phải được ghi chép đầy đủ theo đúng biểu mẫu thống kê ,mẫu số được bảo quản và lưu trữ theo đúng quy định của nhà nước
- Tổ chức cấp phát thuốc ,hóa chất ,vật dụng tiêu hao , y cụ cho điều trị và khám bệnh
- Kiểm tra sát sao việc thực hiện quy chế Bệnh viện ,quy định kỹ thuật bệnh viện ,quy chế quản lý sử dụng vật tư ,thiết bị y tế,các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động
- Tổ chức pha chế thuốc cho bệnh viện theo chủ trương phương hướng của cán bộ trên cơ sở tự lực cánh sinh ,phát triển pha chế thuốc theo đơn thuốc đông y và thuốc chuyên khoa
- Thực hiện kiểm soát ,kiểm nghiệm thuốc chặt chẽ không nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo cho người dùng
- Bảo quản thuốc men hóa chất y cụ trong khoa, phòng riêng do mình quản lý đồng thời hướng dẫn khoa phòng khác trong bệnh viện về bảo quản thuốc men , hóa chất , y cụ
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chuyên môn về dược trong khoa mình đồng thời hướng dẫn và kiểm tra và thực hiện các chế độ trong toàn viện góp phần xây dựng các tiêu chuẩn về chế độ chuyên môn về dược cho ngành
- Hướng dẫn sử dụng thuốc men , thực hiện và hướn g dẫn trồng cây thuốc nam trong bệnh viện
- Chỉ đạo kỹ thuật dược và nghiệp vụ về công tác dược đối với tuyến trước
- Nghiên cứu khoa học kỹ thuật về dược theo phương hướng của ngành và yêu cầu điều trị
- Tham gia công tác huấn luyện và bồi dưỡng cán bộ
☻ Quyền hạn - Chủ trì giao ban hàng ngày và dự giao ban bệnh viện
- Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc - Nhận xét các thành viên trong khoa kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm ,thái độ phục vụ khả năng chuyên môn ,báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt ,đào tạo nâng lương ,khen thưởng ,kỷ luật
► Chức trách trưởng khoa dược
- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
☻ Nhiệm vụ :
- Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác dược
- Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện ,lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng ,bảo quản và sử dụng thuốc ,hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện
- Kiểm tra việc bảo quản xuất nhập khẩu thuốc ,hóa chất sinh phẩm ,đảm bảo theo đúng chất lượng quy chế công tác khoa dược và quy đinh của nhà nước
- Tổ chức xuất ,nhập ,thống kê ,thanh quyết toán và theo dõi quản lý tiêu chuẩn , quản lý sử dụng thuốc ,hóa chất và sinh phẩm đảm bảo chính xác và theo đúng quy định hiện hành
☻ Quyền hạn
- Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa
- Kiểm tra việc sử dụng an toàn hợp lý ,hóa chất sinh phẩm trong bệnh viện
► Nhiệm vụ và quyền hạn của phó khoa
- Thay thế trưởng khoa đi vắng
- giúp đỡ trưởng khoa theo dõi ,giám sát đôn đốc cán bộ công nhân viên trong khoa làm tốt nhiệm vụ
- Cùng trưởng khoa tổ chức lãnh đạo cấp phát y cụ cho các phòng ,trong bệnh viện có kế hoạch sử dụng ,theo dõi thuốc men dụng cụ
- Cùng trưởng khoa theo dõi ,tổ chức lãnh đạo ,trực tiếp tham gia công tác khoa học kỹ thuật ,tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong khoa ,tham gia giảng dạy chuyên môn trong bệnh viện tuyến cơ sở và công tác hướng dẫn sử dụng thuốc
- Cùng trưởng khoa đôn đốc việc thực hiện quy chế ,chế độ chuyên môn ,công tác phòng hóa ,phòng chống bão lũ ,công tác bảo mật và các trương trình y tế
- Cùng trưởng khoa thực hiện chế độ báo cáo thống kê lên cấp trên theo đúng quy định
- Tham gia cùng trưởng khoa họp giao ban tại bệnh viện
- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động thống kê quyết toán thuốc về mặt số lượng đúng quy định và đúng thời hạn
- Lập kế hoạch năm
- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động thống kê .Định kỳ sơ kết ,tổng kết công tác báo cáo giám đốc ,những diễn biến bất thường ,đột xuất phải báo cáo ngay
- Số thuốc đưa vào bệnh viện ,số liệu lịch sử của các năm trước
► Nhiệm vụ của thủ kho
- Tổ chức quản lý thuốc men ,y cụ ở kho chính cũng như kho lẻ và kho y cụ của bệnh viện
- Hàng ngày có nhiệm vụ cấp phát thuốc cho các khu vực ,phòng khám ,các khoa lâm sàng
- Thủ kho phải theo dõi đầy đủ số lượng thuốc nhập vào ,xuất ra hàng tháng ,hàng quý và báo cáo gửi kế toán thống kê