Ngày soạn: 13/11/2011
Ngày giảng: 6ª2: 16 /11 Tiết 46 - 47
6T2: 17/11

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG BÀI VĂN TỰ SỰ -
KỂ CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

1. Mục tiêu.
1.1. Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được các yêu cầu của bài văn tự sự, thấy rõ hơn vai trò, đặc điểm của bài văn tự sự. Nắm được đặc điểm của kể chuyện đời thường, biết tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý bài văn tự sự 1.2. Kỹ năng :
- Rèn cho h/s kĩ năng lập dàn ý văn tự sự kể chuyện đời thường
- Kĩ năng sống: nhận thức, tư duy, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực. 1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS ý thức luyện tập. 2. Chuẩn bị của thầy và trò:
-Thầy : Soạn bài
-Trò : Chuẩn bị dàn bài đề: Kể chuyện về ông (bà)
3. Phương pháp:
- Phân tích- ôn- giảng- luyện
4. Tiến trình bài dạy: