Ngày soạn: 6/11/2011 Ngày giảng: 6A2: 12/11 Tiết 43
6T2: 10/11

CỤM DANH TỪ


1. Mục tiêu.
1.1. Kiến thức:
- Giúp HS nắm được đặc điểm của cụm danh từ, cấu tạo của cụm danh từ đầy đủ gồm 3 phần: Phần trung tâm, phần trước và phần sau. 1.2. Kỹ năng :
- Rèn cho h/s kĩ năng nhận xét và phân tích cấu tạo của cụm danh từ trong câu, đặt câu có cụm danh từ
- Kĩ năng sống: Nhận thức, tu duy sáng tạo, thể hiện sự tự tin 1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS có ý thức học tập bộ môn. 2. Chuẩn bị của thầy và trò:
-Thầy : Bài giảng điện tử.
-Trò : Đọc trước nội dung.
3. Phương pháp:
- Phân tích, quy nạp, hđ cá nhân, hđ nhóm
4. Tiến trình bài dạy:
4.1. Ổn định lớp.