LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21


THỨ
MÔN
TÊN BÀI DẠY 2
29/1
HĐTT
Đạo đức
Tập đọc
Toán
Chính tả
Chào cờ
Uỷ ban nhân dân xã phường em ( tiết 1)
Trí dũng song toàn
Luyện tập về tính diện tích
Nghe viết : Trí dũng song toàn