I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức :
- Trẻ biết xếp tương ứng 1 – 1 của 2 đối tượng, biết áp dụng vào thực tế.
2. Kỹ năng
- Luyện khả năng nhận biết và khả năng tư duy của trẻ.
3. Thái độ :
- Trẻ có ý thức trong học tập, ngoan ngoãn vâng lời.
II-Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ 1 cái quần, 1 cái áo.
- Một số đồ dùng đồ chơi ở các góc và xung quanh lớp
- Một số bài hát trò chơi.