1. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: - Trẻ xác định phía phải phía trái trên- dưới trước- sau của bản thân, biết ích lợi của
môi Trường với cơ thể.
Kỹ năng: - Rèn cho trẻ sự ghi nhớ có chủ định.
Thái độ: - Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể và môi trường xung quanh luôn xanh –
sạch - đẹp
2. Chuẩn bị:
- Các đồ dùng đồ chơi trong lớp để ở các vị trí khác nhau .
- mỗi trẻ 1 cây hoa bằng nhựa.( Đồ dùng đồ chơi).
3. Tổ chức hoạt động: