1. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: - Trẻ nhận biết được phía phải phía trái – trên dưới – trước sau của đối tượng có sự định hướng .
Kỹ năng: - Rèn cho trẻ khả năng quan sát ghi nhớ có chủ định .
Thái độ: - Giáo dục trẻ tính tự giác trong học tập và trong các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Mỗi bạn một con búp bê , mỗi bạn có đủ các hình vuông ,tam giác , chữ nhật.
Chữ số từ 1- 4.
3.Tổ chức hoạt động: