I/ Mục đích
1/ Kiến thức:
- Cháu nhận biết số lựơng và chữ số 1-2, so sánh được dài ngắn giữa 2 -3 đối tượng
2/ Kỷ năng:
- Kỹ năng quan sát, biết diễn đạt bằnglời khi so sánh về số lượng và kích thước giửa 2-3 đối tượng
3/ Thái độ:
- Giáo dục cháu yêu mùa thu, giữ vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, trừơng, lớp
II/ Chuẩn bị:
- Một số mô hình đồ chơi bằng bìa; bóng, ô tô, cờ hoa. Chữ số 1,2
- Bố trí mô hình hội trung thu của các bạn búo bê có đồ chơi số lựơng 1-2
- Nan giấy cắt sẵn để cháu dán dây xúc xích