A-MỤC TIÊU :
Sau khi học xong bài, HS biết được :
1) Kiến thức : Nắm được
-Vai trò của chất dinh dưỡng trong bữa ăn thường ngày.
-Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
2) Kỹ năng : Biết được các chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể.
3) Thái độ :
-Giáo dục HS : Biết cách bảo vệ cơ thể bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng.
B-CHUẨN BỊ :
-GV : Soạn giáo án, tài liệu, đồ dùng liên quan
-HS : Bánh mì, các loại đậu, gạo, bắp.