Trường Mầm Non Vàm Láng
Huyện : Gò Công Đông- Tỉnh Tiền Giang
Giáo viên: Nguyễn Thị Thùy Lan
Nhóm lớp: Lá
*Môn : ( Trọng tâm ) MTXQ
- Đề tài: Vòng đời của bướm và Bạn bè của bướm
*Môn ( tích hợp): HĐTH
+Đề tài : Tạo Hình Con Bướm
*Môn ( Tích hợp): Âm nhạc
+Đề tài : GỌI BƯỚM
I) Mục tiêu :
1) Mục tiêu chung:
Được quan sát hình ảnh bướm và một số loại côn trùng, được trao đổi với cô và bạn về tên gọi, đặc điểm, ích lợi và tác hại của một số loại côn trùng, được chơi trò chơi “nhanh tay lẹ mắt” và “ai nhanh hơn”, được tạo ra những chú bướm theo sở thích của mình, được hát cùng cô bài hát “Gọi bướm”.
Tất cả trẻ kể được tên gọi, đặc điểm, ích lợi và tác hại của một số loài côn trùng, hát cùng cô bài hát “gọi bướm”, tạo được hình con bướm.
Qua đó trẻ biết bảo vệ côn trùng có ích tránh xa những côn trùng có hại. Thực hành với mức độ chính xác 85 % trong khoảng thời gian 5 phút.
2) Mục tiêu riêng: ( bé bị khuyết tật trí tuệ)
Quân được quan sát hình ảnh bướm và một số loại côn trùng, được trao đổi với cô và bạn về tên gọi, đặc điểm, ích lợi và tác hại của một số loại côn trùng, được chơi trò chơi “nhanh tay lẹ mắt” và “ai nhanh hơn”, được tạo ra những chú bướm theo sở thích của mình, được hát cùng cô bài hát “Gọi bướm”. Quân biết được tên gọi của một số côn trùng, kể được tên một côn trùng có hại, 1 côn trùng có ích, hát cùng cô và bạn bài hát “ gọi bướm” , Tạo được hình con bướm. Qua đó Quân và Duy biết bảo vệ côn trùng có ích tránh xa những côn trùng có hại. Thực hành với mức độ chính xác 65 % trong khoảng thời gian 5 phút.